Polityka prywatności

Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z nią, zajmie Ci to tylko kilka minut.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „RODO”).

W związku z tym pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

1/ Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz
Al. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, NIP 5792206983, REGON 222084025, zwana dalej „Kancelarią”.

2/ Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z usług Kancelarii, w tym stron internetowych i te zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. dane identyfikacyjne, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP oraz dane zawarte w przesyłanych przez Ciebie do Kancelarii dokumentach.

3/ Pliki Cookies
W czasie wizyty na stronie internetowej Kancelarii, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze strony. Dotyczą one identyfikacji sesji użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pozostając na stronie Kancelarii użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików „cookies” na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki „cookies” były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

4/ Jakie są podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia przez nas usług, jest Przetwarzanie Twoich danych osobowych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z prawem podstawie prawnej. Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych są następujące:
– umowa zawarta pomiędzy Tobą a Kancelarią, lub podjęte przez Ciebie działania, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
– cele archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawne uzasadnionym interesem;
– w celu ewentualnego ustalenia i realizacji Twoich roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz ewentualnych roszczeń Kancelarii.

5/ Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Kancelarię oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty, z pomocy których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. firmy księgowe. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych zobowiązujemy odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego (Kancelarii) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy, gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

6/ Jakie są Twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?
Posiadasz prawo do:
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
– prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;
– prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
– prawo do uzyskania ich kopii Twoich danych osobowych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
– prawo do cofnięcia na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych.

7/ Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w związku z jej wykonaniem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Inne dane osobowe przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy sami ustalimy, że dane te są już nieaktualne bądź niepotrzebne z uwagi na realizację celu ich przetwarzania.

8/ Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników, które wywoływałoby dla Ciebie jakikolwiek skutki prawne, bądź które będą miały istotny, negatywny wpływ na Ciebie.

9/ Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do żadnego państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk