Kancelaria prawa gospodarczego i nieruchomości

Radca Prawny

Aleksandra Hryniewicz

Działam w obszarze biznesu i nieruchomości. Ich ciekawość i złożoność są dla mnie szczególnie pociągające, ponieważ dynamika rozwoju tych dziedzin jest odzwierciedleniem kreatywności ludzi, którzy je tworzą.

Międzynarodowy charakter współczesnej gospodarki pozwala mi na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracę w języku angielskim, zrozumiałym dla klientów wielu narodowości.

Od kilku lat nieustannie pomagam przedsiębiorcom i inwestorom z kraju i zagranicy. Z ogromną pasją wspieram ich w realizacji celów biznesowych i planów rozwoju.

Świadczę pomoc prawną zarówno podczas dużych transakcji związanych ze zmianą właścicielską podmiotów gospodarczych lub różnych działań dotyczących ich majątku, jak i przy bieżących kontaktach handlowych czy biznesowych pomiędzy stronami.

Pomagam moim klientom minimalizować ryzyko prawne związane z zawieraniem oraz realizacją kontraktów inwestorskich, projektowych i handlowych. Sporządzam projekty umów, negocjuję ich treść oraz monitoruję właściwą interpretację.

Doradzam pracodawcom w obszarze zatrudniania i zwalniania pracowników oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych w tym zakresie.  Czuwam nad tym, aby moi klienci prowadzili swoje biznesy z poszanowaniem praw pracowniczych i zgodnie z przepisami prawa.

Reprezentuję moich klientów w procesach sądowych dotyczących konfliktów wewnętrznych w spółkach, w sporach dotyczących realizacji kontraktów, a także bronię ich interesów w sądach administracyjnych. Jestem również pełnomocnikiem w sprawach załatwianych w organach administracji publicznej – w zakresie prawa budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, a także w kwestiach środowiskowych.

aleksandra@hryniewicz.org +48 662 173 620
Radca Prawny

Marta Kreft-Kopicka

Specjalizuję się w tematyce związanej z prawem pracy, zajmując się między innymi sporządzaniem projektów umów i wypowiedzeń, przygotowywaniem regulaminów wewnętrznych (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania), rozwiązywaniem zagadnień związanych z chronionymi przez prawo grupami pracowniczymi (np. pracownik-matka, pracownik w wieku przedemerytalnym), a także kwestiami związanymi ze stosunkiem pracy z osobami niepełnoletnimi, niepełnosprawnymi czy obcokrajowcami.

Zajmuję się również prawem cywilnym w zakresie prowadzenia spraw sądowych osób fizycznych – w tym odszkodowawczych i związanych z nieruchomościami.

Udzielam porad prawnych i pomocy prawnej w zakresie sporządzania umów oraz spraw spadkowych.

W zakresie prawa cywilnego: sporządzam projekty umów, pomagam w ich zawarciu, realizacji oraz egzekwowaniu (w szczególności w zakresie zobowiązań, odszkodowań, prawa własności oraz posiadania). W zakresie prawa administracyjnego / sądowo-administracyjnego: sporządzam pisma z zakresu administracji publicznej, jak również z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi (w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami, prawa budowalnego i innych powiązanych).

office@hryniewicz.org +48 662 173 620

O kancelarii

Kancelaria Hryniewicz Radcowie Prawni powstała z pasji do prawa, biznesu i nieruchomości. Podstawą naszego działania jest to, aby proponowane przez nas rozwiązania prawne ułatwiały osiąganie celów biznesowych i inwestycyjnych. Na przedsiębiorstwa, grupy kapitałowe i spółki naszych klientów patrzymy kompleksowo, pomagając im się tworzyć oraz rozwijać. Zawsze wykorzystujemy indywidualnie przygotowane ścieżki działania. Współpracujemy przede wszystkim z międzynarodowymi podmiotami, wspierając start i prowadzenie biznesu w Polsce. Świadczymy usługi prawne w języku angielskim.

Współpracujemy z radcami prawnymi specjalizującymi się w różnych, wąskich dziedzinach prawa.

Główną działalnością kancelarii jest obsługa prawna podmiotów biznesowych (przede wszystkim z kapitałem zagranicznym) w branży handlowej, wszelkich sektorach działalności związanych z nieruchomościami, a także firm produkcyjnych. Zajmujemy się również branżą hotelarską oraz świadczymy usługi dla przedsiębiorców wykonujących wysoko wyspecjalizowane usługi z różnych dziedzin, dla których tworzymy dedykowane modele ochrony interesów prawnych (m.in. branża kreatywna).

Towarzyszymy naszym klientom we wszystkich transakcjach oraz przedsięwzięciach biznesowych, w tym przede wszystkim w procesie inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, a także ich obrocie. Przeprowadzamy transakcje nabywania/zbywania spółek i przedsiębiorstw oraz ich zmiany organizacyjne. Wspieramy firmy w procesie zawierania kontraktów biznesowych i handlowych, począwszy od tworzenia projektów umów, poprzez ich negocjacje oraz sprawowanie pieczy nad ich wykonaniem.

Kancelaria Hryniewicz Radcowie Prawni zajmuje się także rozwiązywaniem wszelkich sporów gospodarczych, zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. Reprezentujemy podmioty biznesowe w sprawach sądowych, nie tylko dotyczących zapłaty zaległych faktur, ale przede wszystkim w skomplikowanych sporach o różnorodnej tematyce między dużymi podmiotami gospodarczymi. Naszym priorytetem jest prowadzenie takich sporów, mając na uwadze ich ekonomiczną i strategiczną opłacalność. Dobierając odpowiednie rozwiązania prawne, rozumiemy, że biznes rządzi się swoimi prawami.

aleksandra@hryniewicz.org +48 662 173 620

Jak pracujemy

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk