powrót
 • analiza stanu
  prawnego gruntów

  Dokonujemy szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości znajdujących się na całym obszarze inwestycji, a także w bezpośrednim jej sąsiedztwie oraz strefie oddziaływania, również w zakresie polityki planistycznej gminy oraz uwarunkowań środowiskowych.

 • Umowy z wykonawcami

  sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy wszelkie umowy, w tym umowy na projekty budowlane, roboty budowlane, a także umowy najmu pojazdów i sprzętu.

 • Sprawy
  administracyjne

  Świadczymy pomoc prawną w skutecznym uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, zezwoleń oraz zgód od organów administracji publicznej, niezbędnych do zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk