powrót
 • Umowy

  Sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Wszystkie te czynności wykonujemy również w języku angielskim.

 • Organizacja
  i
  funkcjonowanie spółek

  W imieniu naszych klientów bierzemy udział w posiedzeniach organów spółek, przygotowujemy stosowne uchwały oraz inne akty wewnętrzne. Systematycznie i terminowo wykonujemy również obowiązki rejestrowe, ciążące na podmiotach gospodarczych.

 • Opinie prawne

  Sporządzamy pisemne analizy i opinie we wszelkich kwestiach budzących wątpliwości prawne, a występujących w codziennej praktyce obrotu gospodarczego.

 • Bieżąca pomoc prawna

  Dla naszych klientów świadczymy usługi polegające na rozwiązywaniu drobnych kwestii prawnych pojawiających się w codzienności biznesowej.

 • Sprawy pracownicze

  Kancelaria zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz szeroką pojętą polityką kadrową, w szczególności sporządzamy regulaminy pracy, kodeksy dobrych praktyk, sprawujemy pieczę nad zgodnym z prawem nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk