powrót
 • Nabycie/sprzedaż spółek oraz przedsiębiorstw

  Kompleksowa obsługa transakcji prowadzących do kupna lub sprzedaży spółek lub ich majątku, w tym także części udziałów w spółkach. Kancelaria oferuje także pomoc przedsiębiorcom w sprzedaży określonego majątku firmy, lub całego przedsiębiorstwa. Usługi te obejmują sporządzanie odpowiedniego rodzaju umów, powadzenie negocjacji oraz rejestrację zmian w strukturze organizacyjnej spółek.

 • Uchwały i regulaminy

  Asporządzanie protokołów, projektów uchwał oraz regulaminów wewnętrznych dla spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym protokołów z walnych zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu czy rad nadzorczych. Świadczenie bieżącego doradztwa prawnego w zakresie treści tych dokumentów i sprawowanie pieczy nad zgodnym z prawem przebiegiem posiedzeń tych organów.

 • Postępowania rejestrowe

  Przygotowywanie dokumentów oraz składanie wniosków do rejestrów prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy, w tym wniosków o zmiany wpisu w rejestrze, składanie sprawozdań finansowych oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień dla sądu w postępowaniach rejestrowych.

 • Kontrakty między spółkami powiązanymi

  Doradztwo prawne w zakresie doboru rodzaju umów zawieranych pomiędzy spółkami powiązanymi organizacyjnie, osobowo lub gospodarczo oraz sporządzanie projektów tych dokumentów.

 • Tworzenie i likwidacja spółek oraz przedsiębiorstw

  Świadczenie pomocy dla przedsiębiorców w utworzeniu nowych przedsiębiorstw, począwszy od doboru właściwej formy prawnej, do rodzaju i skali planowanego biznesu, poprzez sporządzenie odpowiednich dokumentów, w tym umów spółek, uchwał i wniosków, aż po rejestrację podmiotu w odpowiednich rejestrach i ewidencjach.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk