powrót
 • Obrót nieruchomościami

  Pomagamy naszym klientom w kompleksowym audycie prawnym nabywanych i zbywanych nieruchomości, a także sporządzamy i weryfikujemy umowy, w tym umowy deweloperskie. Wykonujemy również kompleksową obsługę prawną na rzecz pośredników nieruchomości.

 • Przedsięwzięcia deweloperskie

  Kancelaria świadczy pomoc prawną deweloperom, zarówno w realizacji ich przedsięwzięć budowlanych, jak też w bieżącej działalności gospodarczej.

 • Nieruchomości komercyjne

  Zajmujemy się wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z komercyjnym zarządzaniem nieruchomościami, w szczególności dotyczącymi umów najmu i dzierżawy.

 • Zasiedzenia
  służebności
  użytkowanie wieczyste

  Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym sprawach o zasiedzenie, ustanawianie służebności przesyłu, a także dotyczących użytkowania wieczystego i współwłasności.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk