powrót
 • Pomoc prawna dla dłużników

  Pomoc prawna dla dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentacja dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz w dalszym toku postępowania, prowadzącym ostatecznie do likwidacji przedsiębiorstwa, w tym sprawowanie pieczy nad prawidłowym działaniem stron postępowania, sądu oraz współpraca z syndykiem.

 • Reprezentacja interesów wierzycieli

  Reprezentacja interesów wierzycieli w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pomoc prawna kontrahentom dłużnika, w celu odzyskania ich należności, po ogłoszeniu upadłości lub restrukturyzacji dłużnika, w tym zgłaszanie wierzytelności oraz realizacja innych uprawnień wierzyciela.

 • Doradztwo

  Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych dla zadłużonych przedsiębiorstw. Kancelaria pomaga wszystkim podmiotom gospodarczym borykającym się z zadłużeniem, wybrać takie rozwiązania prawne, włącznie z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowym, aby w jak największym stopniu chroniły interes dłużnika

 • Upadłość konsumencka

  Reprezentacja osób fizycznych w postępowaniu upadłościowym. Świadczenie pomocy prawnej dla osób zadłużonych, począwszy od złożenia wniosku o tzw. upadłość konsumencką, poprzez prowadzenie tego postępowania, aż do jego zakończenia. A także doradztwo w zakresie doboru rozwiązań prawnych dla zadłużonych, w celu optymalnego doprowadzenia do spłaty lub wygaśnięcia tych zobowiązań.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk