powrót
 • Dochodzenie zaległych należności

  Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania umów z tym związanych, a także umów dotyczących projektów architektonicznych.

 • Spory dotyczące spółek i ich funkcjonowania

  Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi ochrony przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także dochodzeniem roszczeń z tym związanych.

 • Sprawy dotyczące umów handlowych

  Świadczymy pomoc prawną dla biznesu, w zakresie indywidualnego doboru rodzajów zabezpieczeń do przeprowadzanych transakcji, a następne w ich prawidłowym ustanawianiu.

 • Ochrona konkurencji

  Przedmiotem naszej działalności jest reprezentacja klientów w sprawach sądowych, dotyczących funkcjonowania spółek prawa handlowego, w szczególności odpowiedzialności członków ich organów, podejmowanych uchwał, oraz udziałów. Prowadzimy także spory dotyczące spółek cywilnych, oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk