powrót
 • Prawo bankowe

  W imieniu klientów prowadzimy negocjacje z Bankami w sprawie spłat zadłużenia oraz prowadzimy sprawy sądowe związane z zawartymi umowami kredytu, pożyczki, a także reprezentujemy ich we wszelkich sprawach związanych z usługami bankowymi.

 • Spory dotyczące
  umów cywilnoprawnych

  Kancelaria oferuje pomoc prawną w sporach dotyczących zawierania oraz wykonywania umów cywilnych, w tym handlowych i budowlanych, a także umów dzierżawy, najmu, franczyzy, świadczenia usług oraz umów ubezpieczenia.

 • Odszkodowania
  i dobra osobiste

  Uzyskujemy odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu i na osobie, a także zadośćuczynienia za doznane krzywdy, w tym także wynikłe z błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

 • Księgi wieczyste
  i hipoteki

  Świadczymy pomoc prawną związaną z postępowaniami przed sądem wieczystoksięgowym, w tym w sprawach dotyczących ustalenia treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi hipotek.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk