powrót
 • Postępowania sądowe
  o
  zapłatę

  Naszym klientom zapewniamy sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego o zapłatę należności, uwzględniające ekonomikę procesową.

 • Egzekucja wierzytelności

  Świadczymy pomoc prawną również na etapie postępowania egzekucyjnego, w celu faktycznego odzyskania przez wierzyciela jego należności, jak najmniejszym kosztem.

 • Negocjacje z dłużnikami

  Kancelaria prowadzi negocjacje z dłużnikami na każdym etapie sporu, proponując indywidualnie dopasowane rozwiązania, pozwalające na odzyskanie należności z poszanowaniem sytuacji finansowej stron.

 • Ochrona przed
  bezprawną egzekucją

  Pomagamy dłużnikom w zgodnym z prawem egzekwowaniu od nich zaległych należności, w szczególności reprezentujemy ich w sprawach przeciwegzekucyjnych i sprawujemy pieczę nad prawidłowym przeprowadzaniem postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Hryniewicz +48 662 173 620 ul. Grunwaldzka 212 lok. 2/3, 80-266 Gdańsk